Toán Lớp 8: (x-2)²-4x+1=(x+3)(x-5) giúp em vowsi maasy bồ ơi

Question

Toán Lớp 8: (x-2)²-4x+1=(x+3)(x-5)
giúp em vowsi maasy bồ ơi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 44 phút 2022-06-07T10:11:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x-2)²-4x+1=(x+3)(x-5)
  ⇔x²-4x+2²-4x+1= x²-5x+3x-15
  ⇔x²-4x+4-4x+1-x²+5x-3x+15=0
  ⇔-2x +20 =0
  ⇔-2x        = -20
  ⇔ x           = -20 : (-2) = 10
  vậy x=10
   

 2. Giải đáp:
   $(x-2)²-4x+1=(x+3).(x-5)$
  $⇔ x²-4x+4-4x+1= x²-5x+3x-15$
  $⇔ x²-8x+5= x²-2x-15$
  $⇔ x²-8x+5-x²+2x+15=0$
  $⇔ (x²-x²)+(2x-8x)+(5+15)=0$
  $⇔ -6x+20=0$
  $⇔ -6x= -20$
  $⇔ x= \dfrac{10}{3}$
  $Vậy$ $x= \dfrac{10}{3}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )