Toán Lớp 8: (2x-3)mũ2-(4x+2)(x-3) đang gấp ạ

Question

Toán Lớp 8: (2x-3)mũ2-(4x+2)(x-3) đang gấp ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 39 phút 2022-06-17T13:24:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $( 2x – 3 )^{2}$ – $( 4x + 2 )( x – 3 )$
  $= 2x^{2} – 2 . 3 . 2x + 3^{2} – 4x( x – 3 ) – 2( x – 3 )
  = 2x^{2} – 12x + 9 – 4x^{2} + 12x – 2x + 6
  = -2x^{2} – 2x + 15 $
  XIN HAY NHẤT
   

 2. (2x-3)^2-(4x+2)(x-3)
  =(2x)^2-2.2x.3+3^2-(4x.x-4x.3+2.x-2.3)
  =4x^2-12x+9-4x^2+10x+6
  =(4x^2-4x^2)-(12x-10x)+(9+6)
  =-2x+15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )