Toán Lớp 8: x^2-3x+3 tìm gtln ( mik đang cần gấp ạ

Question

Toán Lớp 8: x^2-3x+3 tìm gtln ( mik đang cần gấp ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 43 phút 2022-06-18T05:56:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $\displaystyle Min\ A=\frac{3}{4} \ tại\ x=\frac{3}{2}$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} A=x^{2} -3x+3=x^{2} -2.\frac{3}{2} x+\left(\frac{3}{2}\right)^{2} +\frac{3}{4} =\left( x-\frac{3}{2}\right)^{2} +\frac{3}{4}\\ Ta\ có:\left( x-\frac{3}{2}\right)^{2} \geqslant 0\ \forall x\Leftrightarrow \left( x-\frac{3}{2}\right)^{2} +\frac{3}{4} \geqslant \frac{3}{4}\\ Dấu\ “=”xảy\ ra\Leftrightarrow x-\frac{3}{2} =0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\\ Vậy\ Min\ A=\frac{3}{4} \ tại\ x=\frac{3}{2} \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )