Toán Lớp 8: ( x+2 )( x-3 ) + ( 3x -2 )( x-3 ) ( 2a-b ) + m( 4a-2b ) – ( 2a^2b – ab62 ) phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: ( x+2 )( x-3 ) + ( 3x -2 )( x-3 )
( 2a-b ) + m( 4a-2b ) – ( 2a^2b – ab62 )
phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-12-22T14:56:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  (x+2)(x-3)+(3x-2)(x-3)
  =(x-3)(x+2+3x-2)
  =(x-3).4x
  2)
  (2a-b)+m(4a-2b)-(2a^(2)b-ab^2)
  =(2a-b)+2m(2a-b)-ab(2a-b)
  =(2a-b)(1+2m-ab)
  #Studywell

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)(x+2)(x-3)+(3x-2)(x-3)
  =(x-3)(x+2+3x-2)
  =(x-3)4x
  2)(2a-b)+m(4a-2b)-(2a^2 b-ab^2)
  =(2a-b)+2m(2a-b)-ab(2a-b)
  =(2a-b)(1+2m-ab)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )