Toán Lớp 8: (2x-3)^2=(3x+2)^2 tim x!! EZ PHAI HEM??

Question

Toán Lớp 8: (2x-3)^2=(3x+2)^2 tim x!!
EZ PHAI HEM??, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-20T23:55:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  $(2x-3)^2=(3x+2)^2\\⇔(2x-3)^2-(3x+2)^2=0\\⇔(2x-3-3x-2)(2x-3+3x+2)=0\\⇔(-x-5)(5x-1)=0\\⇔\left[ \begin{array}{l}-x-5=0\\5x-1=0\end{array} \right.\\⇔\left[ \begin{array}{l}-x=5\\5x=1\end{array} \right.\\⇔\left[ \begin{array}{l}x=-5\\x=\dfrac{1}{5}\end{array} \right.$
  Vậy $x=-5,x=\dfrac{1}{5}$
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-3)^2=(3x+2)^2
  $⇔\left[\begin{matrix}2x-3=3x+2\\3-2x=3x+2\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}3x-2x=-3-2\\3x+2x=3-2\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}x=-5\\5x=1\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}x=-5\\x=\dfrac{1}{5}\end{matrix}\right.$
  Vậy S={-5;\frac{1}{5}}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )