Toán Lớp 8: 2(3-x)^2 – 1/8. ( x – 1 ) ^2

Question

Toán Lớp 8: 2(3-x)^2 – 1/8. ( x – 1 ) ^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-06-19T07:59:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $a) 2.(3-x)²-\dfrac{1}{8}.(x-1)²$
  $= 2.(9-6x+x²)-\dfrac{1}{8}.(x²-2x+1)$
  $= 18-12x+2x²-\dfrac{1}{8}x²+\dfrac{1}{4}x-\dfrac{1}{8}$
  $= (2x²-\dfrac{1}{8}x²)+(\dfrac{1}{4}x-12x)+(18-\dfrac{1}{8})$
  $= \dfrac{15}{8}x²-\dfrac{47}{4}x+\dfrac{143}{8}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )