Toán Lớp 8: (x – 2)^3 – x(x + 1)(x – 1) + 6x^2 = 5

Question

Toán Lớp 8: (x – 2)^3 – x(x + 1)(x – 1) + 6x^2 = 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 8 tháng 2022-03-21T18:49:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $x = 1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \quad (x-2)^3 – x(x+1)(x-1)+ 6x^2 = 5\\
  \Leftrightarrow x^3 -6x^2 + 12x – 8 – (x^3 – x) + 6x^2 – 5 =0\\
  \Leftrightarrow 13x-13 =0\\
  \Leftrightarrow 13x = 13\\
  \Leftrightarrow x = 1\\
  \text{Vậy phương trình có nghiệm $x = 1$}
  \end{array}\)

 2. Giải đáp:
  (x – 2)^3 – x(x + 1)(x – 1) + 6x^2 = 5$\\$<=> x^3 – 6x^2 + 12x – 8 – x(x^2 -1) + 6x^2 = 5$\\$<=> x^3 – 6x^2 + 12x – 8 – x^3 + x + 6x^2 – 5 = 0$\\$<=> 13x – 13 = 0$\\$<=> 13x = 13$\\$<=> x= 1$\\$Vậy S={1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )