Toán Lớp 8: X^2-25+y^2+2xy Phan tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: X^2-25+y^2+2xy
Phan tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 43 phút 2022-06-11T14:53:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án +Giải thích :
  x^2-25+y^2+2xy
  =( x^2+2xy+y^2)-5^2
  =(x+y)^2-5^2
  =(x+y-5).(x+y+5)
  $ #tcv $
   

 2. #huy
  x^2-25+y^2+2xy
  =(x^2+2xy+y^2)-5^2
  =(x+y)^2-5^2
  =(x+y-5)(x+y+5)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )