Toán Lớp 8: (x+2)^2-(y+5)^2 Phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: (x+2)^2-(y+5)^2
Phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 6 ngày 2022-06-17T04:14:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. =(x+2-y-5)(x+2+y+5)=(x-y-3)(x+y+7)
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(x+2)^2-(y+5)^2$
  $=(x+2+y+5)(x+2-y-5)$ (áp dụng HĐT)
  $=(x+y+7)(x-y-3)$
  Hằng đẳng thức đã áp dụng :
  $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )