Toán Lớp 8: ($x^{2}$ +2x)-(3x+6)/x-3=0 giúp mik các bn ơi ????

Question

Toán Lớp 8: ($x^{2}$ +2x)-(3x+6)/x-3=0
giúp mik các bn ơi ????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 4 ngày 2022-06-18T18:48:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   ((x^2 +2x)-(3x+6))/(x-3)=0
  <=>(x^2 +2x)-(3x+6)=0.(x-3)
  <=>x(x+2) -3(x+2)=0
  <=>(x-3)(x+2)=0
  <=>[(x-3=0),(x+2=0):}
  <=>[(x=3),(x=-2):}
   Vậy x=3;x=-2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ((x^2 + 2x) – (3x + 6))/(x – 3) = 0
  ⇔ (x^2 + 2x) – (3x + 6) = 0
  ⇔ x(x + 2) – 3(x + 2)
  ⇔ (x – 3)(x + 2) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ {3 ; -2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )