Toán Lớp 8: (x-2) (2x^2+x+3) giúp mik vs mik đang cần gấp

Question

Toán Lớp 8: (x-2) (2x^2+x+3) giúp mik vs mik đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 6 tháng 2022-06-21T02:24:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-2)(2x²+x+3)
  =x.2x²+x.x+x.3-2.2x²-2.x-2.3
  =2x³+x²+3x-4x²-2x-6
  =2x³+(x²-4x²)+(3x-2x)-6
  =2x³-3x²+x-6
   

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  (x-2) (2x^2+x+3)
  = 2x³ + x ² +3x – 4x² -2 x  – 6
  = 2x³ + (x²-4x²) + (3x-2x) -6
  = 2x³ – 3x² + x – 6 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )