Toán Lớp 8: (x+2)(x^2-2x)-3x-6 Phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: (x+2)(x^2-2x)-3x-6
Phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-19T08:55:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x + 2 ) ( x2 – 2x ) – 3x – 6
  = ( x + 2 ) ( x2 – 2x ) – ( 3x + 6 )
  = ( x + 2 ) ( x2 – 2x ) – 3 ( x + 2 )
  = ( x + 2 ) ( x2 – 2x – 3 )
  = ( x + 2 ) [ ( x2 + x ) – ( 3x + 3 ) ]
  = ( x + 2 ) [ x ( x + 1 ) – 3 ( x + 1 ) ]
  = ( x + 2 ) ( x – 3 ) ( x + 1 )

 2. (x+2)(x^2 – 2x ) – 3x – 6
  = ( x+2)(x^2 – 2x ) – 3(x+2)
  = (x+2)(x^2 – 2x – 3 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )