Toán Lớp 8: x^2-2x+1-y^2 (sử dụng máy tính bỏ túi)

Question

Toán Lớp 8: x^2-2x+1-y^2 (sử dụng máy tính bỏ túi), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tháng 2022-12-21T02:35:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^2-2x+1-y^2\\=(x^2-2x+1)-y^2\\=(x-1)^2-y^2\\=(x-1+y)(x-1-y)$

 2. Giải đáp:
  $(x-1-y)(x-1+y)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^2-2x+1-y^2$
  $=(x-1)^2-y^2$
  $=(x-1-y)(x-1+y)$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )