Toán Lớp 8: (x^2-2x+1) (x-1) =-..

Question

Toán Lớp 8: (x^2-2x+1) (x-1) ………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 6 tháng 2022-05-25T16:40:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp 
  (????−1)⋅????2−2????(????−1)+1(????−1) x^{2}}}-2x(x-1)+1(x-1)????3−1????2−2????(????−1)+1(????−1)
  ????3−3????2+3????−1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. $(x^2-2x+1)(x-1)$
  $= (x-1)^2(x-1)$
  $= (x-1)^3$
  $= x^3-3x^2+3x-1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )