Toán Lớp 8: (2x/x^2-1+1/1-x+1/x+1) : 2x+4/x+1 a,tìm giá trị của x để A có nghĩa b, rút gọn A c tìm tất cả các giá trị x để A thuộc Z

Question

Toán Lớp 8: (2x/x^2-1+1/1-x+1/x+1) : 2x+4/x+1 a,tìm giá trị của x để A có nghĩa b, rút gọn A c tìm tất cả các giá trị x để A thuộc Z, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-04-14T04:31:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  {x^2} – 1 \ne 0\\
  1 – x \ne 0\\
  x + 1 \ne 0\\
  2x + 4 \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne 1\\
  x \ne  – 1\\
  x \ne  – 2
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x \ne  – 2;x \ne  – 1;x \ne 1\\
  b)A = \left( {\dfrac{{2x}}{{{x^2} – 1}} + \dfrac{1}{{1 – x}} + \dfrac{1}{{x + 1}}} \right):\dfrac{{2x + 4}}{{x + 1}}\\
   = \dfrac{{2x – \left( {x + 1} \right) + x – 1}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)}}.\dfrac{{x + 1}}{{2x + 4}}\\
   = \dfrac{{2x – x – 1 + x – 1}}{{x – 1}}.\dfrac{1}{{2x + 4}}\\
   = \dfrac{{2x – 2}}{{x – 1}}.\dfrac{1}{{2x + 4}}\\
   = \dfrac{{2\left( {x – 1} \right)}}{{x – 1}}.\dfrac{1}{{2\left( {x + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{1}{{x + 2}}\\
  c)A \in Z\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right) \in \left\{ { – 1;1} \right\}\\
   \Leftrightarrow x \in \left\{ { – 3; – 1} \right\}\\
  Do:x \ne  – 1\\
  Vậy\,x =  – 3
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )