Toán Lớp 8: (2x/x^2-1+1/1-x+1/x+1) : 2x+4/x+1 a,tìm giá trị của x để A có nghĩa b, rút gọn A c tìm tất cả các giá trị x để A thuộc Z

Question

Toán Lớp 8: (2x/x^2-1+1/1-x+1/x+1) : 2x+4/x+1 a,tìm giá trị của x để A có nghĩa b, rút gọn A c tìm tất cả các giá trị x để A thuộc Z, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tuần 2022-04-13T18:56:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Xin ctlhn ạ

     

    toan-lop-8-2-2-1-1-1-1-1-2-4-1-a-tim-gia-tri-cua-de-a-co-nghia-b-rut-gon-a-c-tim-tat-ca-cac-gia

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )