Toán Lớp 8: x^2+2x+1=0 x^4+4x+4=0 ghi rõ áp dụng hdt nào ạ

Question

Toán Lớp 8: x^2+2x+1=0
x^4+4x+4=0
ghi rõ áp dụng hdt nào ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-15T22:24:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   S = {-1}
  S = {-2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2 + 2x + 1 = 0
  <=> (x + 1)^2 = 0
  <=> x + 1= 0
  <=>x = -1
  Vậy S = {-1}
  Sửa đề:
  x^2 + 4x + 4 = 0
  <=>  (x + 2)^2 = 0
  <=> x + 2 = 0
  <=> x = -2
  Vậy S = {-2}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2+2x+1=0
  <=>(x+1)^2=0
  <=>x+1=0
  <=>x=-1
  Vậy x=-1
  x^4+4x+4=0
  Sửa đề
  x^2+4x+4=0
  <=>(x+2)^2=0
  <=>x+2=0
  <=>x=-2
  Vậy x=-2
  Hằng đẳng thức áp dụng trong cả 2 câu: (A+B)^2=A^2+2AB+B^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )