Toán Lớp 8: 2(x-1)^2+3(x-2)^2=5(x+2)(x+1)+4

Question

Toán Lớp 8: 2(x-1)^2+3(x-2)^2=5(x+2)(x+1)+4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tuần 2022-06-18T22:59:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     x=0
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} 2( x-1)^{2} +3( x-2)^{2} =5( x+2)( x+1) +4\\ \Leftrightarrow 2x^{2} -4x+2+3x^{2} -12x+12=5\left( x^{2} +3x+2\right) +4\\ \Leftrightarrow 5x^{2} -16x+14=5x^{2} +15x+10+4\\ \Leftrightarrow -16x-15x=0\\ \Leftrightarrow -31x=0\\ \Leftrightarrow x=0 \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )