Toán Lớp 8: 2(x-1)^2+3(x-2)^2=5(x+2)(x+1)+4

Question

Toán Lớp 8: 2(x-1)^2+3(x-2)^2=5(x+2)(x+1)+4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 4 ngày 2022-06-19T00:12:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2(x-1)^2+3(x-2)^2=5(x+2)(x+1)+4
  <=>2(x^2-2x+1)+3(x^2-4x+4)=5(x^2+x+2x+2)+4
  <=>2x^2-4x+2+3x^2-12x+12=5x^2+5x+10x+10+4
  <=>2x^2-4x+2+3x^2-12x+12-5x^2-5x-10x-10-4=0
  <=>x=0
  Vậy x=0

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2(x-1)”2+3(x-2)”2=5(x+2)(x+1)+4
  =2-x-1″5 x -2 = 5 – x + 1 + 4
  = 2-1-x+1+4
  =2-1+1+4 
  = 6+x
  = 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )