Toán Lớp 8: $16x^{2}$ – $8x^{}$ + 1 -$16y^{2}$

Question

Toán Lớp 8: $16x^{2}$ – $8x^{}$ + 1 -$16y^{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 8 tháng 2022-04-19T19:38:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.     16x² – 8x + 1 – 16y²
  = ( 16x² – 8x + 1 ) – 16y²
  = [ ( 4x )² – 2 . 4x + 1 ] – ( 4y )²
  = ( 4x – 1 )² – ( 4y )²
  = ( 4x – 1 – 4y ) ( 4x – 1 + 4y )
  = ( 4x – 4y – 1 ) ( 4x + 4y – 1 )

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   16x^2 – 8x + 1 – 16y^2
  =(16x^2 – 8x +1) – 16y^2
  =(4x -1)^2 – (4y)^2
  =[(4x-1)-4y].[(4x-1)+4y]
  =(4x-1-4y).(4x-1+4y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )