Toán Lớp 8: (15$x^{3}$ $y^{4}$ – 10$x^{2}$ $y^{4}$ + 5x $y^{3}$) ÷ (-5xy ²) ĐẶT PHÉP CHIA BẰNG HÀNG NGAY

Question

Toán Lớp 8: (15$x^{3}$ $y^{4}$ – 10$x^{2}$ $y^{4}$ + 5x $y^{3}$) ÷ (-5xy ²)
ĐẶT PHÉP CHIA BẰNG HÀNG NGAY, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 6 tháng 2022-06-19T08:49:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (15x^3y^4-10x^2y^4+5xy^3):(-5xy^2)
  =[15x^3y^4:(-5xy^2)]+[(-10x^2y^4):(-5xy^2)]+[5xy^3:(-5xy^2)]
  =-3x^2y^2+2xy^2-y
       Chúc bn hc tốt????
            $\text{#LinhSad}$ 

 2. (15x^3y^4-10x^2y^4+5xy^3):(-5xy^2)
  =[(15x^3y^4):(-5xy^2)]+[(10x^2y^4):(5xy^2)]-[(5xy^3):(5xy^2)]
  =-3x^2y^2+2xy^2-y
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )