Toán Lớp 8: 1. Tính a, 4x(5x^2 – 2x + 3) b, (x – 2)(x^2 – 3x + 5)

Question

Toán Lớp 8: 1. Tính a, 4x(5x^2 – 2x + 3) b, (x – 2)(x^2 – 3x + 5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T06:12:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a,*Ta có:4x.(}$$5x^{2}-2x+3)=$ $20x^{3}-8$ $x^{2}+12x$
  $\text{b,*Ta có:(x-2).(}$$x^{2}-3x+5)=$ $x^{3}-3$ $x^{2}+5x-2$ $x^{2}+6x-10$
                                                          $\text{=}$$x^{3}-5$ $x^{2}+11x-10$ 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 4x(5x^2-2x+3)
  =4x.5x^2-4x.2x+4x.3
  =20x^3-8x^2+12x
   b) (x-2)(x^2-3x+5)
  =x.x^2-x.3x+x.5-2.x^2+2.3x-2.5
  =x^3-3x^2+5x-2x^2+6x-10
  =x^3-(3x^2+2x^2)+(5x+6x)-10
  =x^3-5x^2+11x-10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )