Toán Lớp 8: 1)Tìm n để đa thức x⁴-x³+6x²-x-n chia hết cho đa thức x²-x+5 2) tìm n để đa thức 3x³+10x²-5+n chia hết cho đa thức 3x+1 3)tìm tất cả cá

Question

Toán Lớp 8: 1)Tìm n để đa thức x⁴-x³+6x²-x-n chia hết cho đa thức x²-x+5 2) tìm n để đa thức 3x³+10x²-5+n chia hết cho đa thức 3x+1 3)tìm tất cả các số nguyên n để 2n²+n-7 chia hết cho n-2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tháng 2022-03-14T20:12:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-8-1-tim-n-de-da-thuc-6-n-chia-het-cho-da-thuc-5-2-tim-n-de-da-thuc-3-10-5-n-chia-het-ch

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )