Toán Lớp 8: 1 Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức tại x=1 y=2 A=$\frac{3x}{3x+y}$ – $\frac{x}{3x-y}$ – $\frac{2x^2}{xy^2-9x^2}$ rút gọn thui cx đc

Question

Toán Lớp 8: 1 Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức tại x=1 y=2
A=$\frac{3x}{3x+y}$ – $\frac{x}{3x-y}$ – $\frac{2x^2}{xy^2-9x^2}$
rút gọn thui cx đc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 ngày 2022-06-18T22:05:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Rút gọn:}
  A=(3x)/(3x+y)-(x)/(3x-y)-(2x^2)/(xy^2-9x^2)
  =(3x)/(3x+y)-(x)/(3x-y)-(2x^2)/(x*(y^2-9x))
  =(3x)/(3x+y)-(x)/(3x-y)-(2x)/(y^2-9x)
  =(3x*(3x-y)*(y^2-9x)-x*(3x+y)*(y^2-9x)-2x*(3x+y)*(3x-y))/((3x+y)*(3x-y)*(y^2-9x))
  =((9x^2-3xy)*(y^2-9x)+(-3x^2-xy)*(y^2-9x)-2x*(9x^2-y^2))/((9x^2-y^2)*(y^2-9x))
  =(9x^2y^2-81x^3-3xy^3+27x^2y-3x^2y^2+27x^3-xy^3+9x^2y-18x^3+2xy^2)/(9x^2y^2-81x^3-y^4+9xy^2)
  =(6x^2y^2-72x^3-4xy^3+36x^2y+2xy^2)/(9x^2y^2-81x^3-y^4+9xy^2)
  <=> Vậy A=(6x^2y^2-72x^3-4xy^3+36x^2y+2xy^2)/(9x^2y^2-81x^3-y^4+9xy^2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )