Toán Lớp 8: 1. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP a)2x^2-8y^2 b)7x^2y^2-63x^2z^2 c)x^3+2x^2y+xy^2 d)3x^3-6x^2y+3x

Question

Toán Lớp 8: 1. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
a)2x^2-8y^2
b)7x^2y^2-63x^2z^2
c)x^3+2x^2y+xy^2
d)3x^3-6x^2y+3xy^2
giúp mik với mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 25 phút 2022-06-07T03:24:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Phân tích đa thức thành nhân tử:
  a)
  2x^2-8y^2
  = 2(x^2-4y^2)
  = 2(x-2y)(x+2y)
  b)
  7x^2y^2-63x^2z^2
  = 7x^2(y^2-9z^2)
  = 7x^2(y-3z)(y+3z)
  c)
  x^3+2x^2y+xy^2
  = x(x^2+2xy+y^2)
  = x(x+y)^2
  d)
  3x^3-6x^2y+3xy^2
  = 3x(x^2-2xy+y^2)
  = 3x(x-y)^2
  Áp dụng:
  +) a^2-b^2 = (a-b)(a+b)
  +) (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2
  +) (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )