Toán Lớp 8: 1)Phân tích đa thức thành nhân tử: a, 5x+5y-x^2-xy

Question

Toán Lớp 8: 1)Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, 5x+5y-x^2-xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tuần 2022-06-18T05:09:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a, 5x + 5y – x^2 -xy
  = (5x + 5y) – (x^2 + xy)
  = 5.(x + y) – x.(x + y)
  = (x + y).(5 – x)
  Giải thích các bước:
  5x + 5y – x^2 -xy
  @ Nhóm: 5x + 5y và -x^2 – xy vào 1 nhóm
  -> Được: \color(blue){(5x + 5y)} \color(red){-(x^2 + xy)}
  @ Rút:  {(5x +5y = \color(blue){5}.(x + y)),(-(x^2 + xy) =\color(red){-x.}(x + y) ):}    
  -> Được:  5.\color(blue){(x + y)} – x.\color(blue){(x + y)}
    @ Xuất hiện thừa số chung là: \color(blue){(x + y)} -> Rút ra ngoài làm nhân tử chung 
  -> Được kết quả cuối cùng là: (x + y).(5 – x)
  #dariana

 2. 5x+5y-x^2-xy
  =(5x+5y)-(x^2+xy)
  =5(x+y)-x(x+y)
  =(x+y)(5-x)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )