Toán Lớp 8: 1)Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x^2-3x b) x^2-49+y^2+ 2xy

Question

Toán Lớp 8: 1)Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) x^2-3x
b) x^2-49+y^2+ 2xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-06-18T05:42:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  a) x² – 3x
  = x(x-3)
  -> Tách nhân tử chung : x 
  b) x² – 49y² + y² + 2xy
  = (x² + 2xy + y²) – 49²
  = (x+y)² -7²
  = (x+y-7)(x-y+7)
  -> Áp dụng HĐT số 1 :(A+B)² = A² +2AB + B²
  -> Áp dụng HĐT số 3 : A²- B² = (A-B)(A+B) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a) x² – 3x
  = x . x – 3 . x
  = x ( x – 3 )
  __________________
  b) x² – 49 + y² + 2xy
  = x² + 2xy + y² – 49
  = ( x² + 2xy + y² ) – 49
  = ( x + y )² – 7²
  = ( x + y + 7 ) ( x + y – 7 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )