Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử x^2 – 9xy + 9y^2 – z^2 – 9zt – 9t^2 2. C/m rằng: a, Với mọi số nguyên n thì n^6 – n^4 chia hết cho

Question

Toán Lớp 8: 1. Phân tích đa thức thành nhân tử
x^2 – 9xy + 9y^2 – z^2 – 9zt – 9t^2
2. C/m rằng:
a, Với mọi số nguyên n thì n^6 – n^4 chia hết cho 6
b, Nếu ( a^2 + b^2 ) × ( x^2 + y^2 ) = ( ax + by )^2 thì a/x = b/y ; với x,y khác 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 20 phút 2022-06-18T22:40:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  => x = -2 hoac y = 3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2) xy-3x+2y-6=0
  x(y-3) + 2(y-3) = 0
  (y-3)(x+2) = 0
  y – 3 = 0 hoac x + 2 = 0
  => x = -2 hoac y = 3
  cho xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )