Toán Lớp 8: 1/ cho tứ giác ABCD có góc A = 107 độ, góc B= 85 độ, góc C= 79 độ. Tính góc D=?

Question

Toán Lớp 8: 1/ cho tứ giác ABCD có góc A = 107 độ, góc B= 85 độ, góc C= 79 độ. Tính góc D=?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 6 tháng 2022-06-19T04:05:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Shinn$
  – Tứ giác ABCD có :
  ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360o
  107o+85o+79o+∠D=360o
  ⇒ ∠D = 360o-271o
  ⇒ ∠D = 89o

 2.  Ta có: A + B + C + D = 360độ ( t/c tổng các góc trg tứ giác)
      mà A = 107độ (gt)
            B = 85độ   (gt)
            C = 79độ   (gt)
   => D = 360độ – ( A + B + C )
  <=> D = 360độ – ( 107độ +85độ + 79độ )
  <=> D = 89độ ( đpcm)
                                                         
              (Mình trình bày hơi xấu, bn Thông cảm nha….! Chúc bn Học tốt..!)
                                                                 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )