Toán Lớp 8: 1.Cho tam giác ABC cân tại C, có CI là đừng cao (I thuộc AB) .Gọi M là trung điểm của AC. Q là điểm đối xứng của I qua M a) Chứng minh:

Question

Toán Lớp 8: 1.Cho tam giác ABC cân tại C, có CI là đừng cao (I thuộc AB) .Gọi M là trung điểm của AC. Q là điểm đối xứng của I qua M
a) Chứng minh: Tứ giác CIAQ là hình chữ nhật
b) Chứng minh: Tứ giác QCBI là hình bình hành
c) Gọi E là trung điểm của CB. Chứng minh: Tứ giác AMEB là hình thang cân
d) Gọi N là điểm đối xứng của C qua đường thẳng AB. Chứng minh: Tứ giác ACBN là hình thoi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tuần 2022-08-06T18:54:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-8-1-cho-tam-giac-abc-can-tai-c-co-ci-la-dung-cao-i-thuoc-ab-goi-m-la-trung-diem-cua-ac

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )