Toán Lớp 8: 1. Cho hình chữ nhật có chu vi 320 cm, diện tích 6000 cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. 2. Diện tích một hình vuô

Question

Toán Lớp 8: 1. Cho hình chữ nhật có chu vi 320 cm, diện tích 6000 cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.
2. Diện tích một hình vuông tăng thêm bao nhiêu % nếu mỗi cạnh của nó tăng thêm 20%?
3. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 10 cm và AC = 6 cm. Tính diện tích tam giác ABC., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 5 tháng 2022-06-20T07:14:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1.
  Gọi CD là a, CR là b (cm;160>a>b>0)
  Do chu vi hcn là 320 cm
  => 2(a+b) = 320
  <=> a + b = 160 <=> a = 160 – b
  Do diện tích hcn là 6000 cm2
  => ab = 6000
  <=> (160-b)b = 6000
  <=> 160b – b2 = 6000
  <=> b2 – 160b + 6000 = 0
  <=> (b-100)(b-60) = 0
  TH1: b = 100 <=> a = 60 (loại)
  TH2: b = 60 <=> a = 100 (chọn)
  Vậy chiều dài hcn là 100cm, chiều rộng hcn là 60cm
  2.
  Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là a*a
  Nếu tăng a lên 20% được 100%a+20%a=120%a
  Diện tích hình vuông mới là (120%a)*(120%a)=144%a*a
  Vậy diện tích hình vuông tăng 144% – 100% = 44%
  3.
  Theo định lý Pytago, ta có: AB2 + AC2=BC2
  Từ đó, tính được AB =8cm.
  Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: SABC = 0.5.AB.AC=24cm2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1:
  Gọi CD là a, CR là b 
  Do chu vi hình chữ nhật là 320 cm
  ⇒ 2(a+b) = 320
  ⇔a + b = 160 ⇔ a = 160 – b
  Do diện tích hcn là 6000 cm^2
  ⇒ ab = 6000
  ⇔ (160-b)b = 6000
  ⇔ 160b – b^2= 6000
  ⇔b^2 – 160b + 6000 = 0
  ⇔ (b-100)(b-60) = 0
  TH1: b = 100 <=> a = 60 (loại)
  TH2: b = 60 <=> a = 100 (chọn)
  Vậy chiều dài hcn là 100(cm), chiều rộng hcn là 60(cm).
  2: 
  Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là: a×a
  Nếu tăng a lên 20% được là: 
  100%a+20%a=120%a
  Diện tích hình vuông mới là:
  (120%a)×(120%a)=144%a×a
  Vậy diện tích hình vuông tăng:
  144% – 100% = 44%
  Vậy diện tích hình vuông tăng thêm 44%
  3:
  Áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:
      AB^2+ AC^2 =BC^2
  Từ đó, tính được AB =8cm.
  Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: S_(ABC)=0,5 ×AB×AC=24 (cm^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )