Toán Lớp 8: 1. Cho biểu thức: B = A = (6x + 1) ² + (3x – 1) ² – 2(3x – 1) (6x + 1) a, Rút gọn biểu thức b, Tính giá trị của biểu thức tại x = 1/2

Question

Toán Lớp 8: 1. Cho biểu thức: B = A = (6x + 1) ² + (3x – 1) ² – 2(3x – 1) (6x + 1)
a, Rút gọn biểu thức
b, Tính giá trị của biểu thức tại x = 1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tuần 2022-06-23T11:29:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a)B=A=9x^2 +12x+4
  b)B=A=12,25 khi x=1/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)   Ta có :
  B=A = (6x+1)^2 +(3x-1)^2  – 2(3x-1)(6x+1)
  =(6x+1)^2 -2(6x+1)(3x-1) + (3x-1)^2
  =(6x+1-3x+1)^2
  =(3x+2)^2
  =9x^2 +12x+4
  Vậy B=A=9x^2 +12x+4
  ÁP dụng hằng đẳng thức số 2 : (a-b)^2 =a^2 -2ab+b^2
  b) B=A=9x^2 +12x+4
  Thay x=1/2 vào biểu thức ta được:
  B=A=9. (1/2)^2 + 12. 1/2 +4
  =9. 1/4 + 6+4
  =2,25 + 10
  =12,25
  Vậy giá trị của biểu thức B=A=12,25 khi x=1/2

 2. a, A = ( 6 x + 1 ) ² + ( 3 x − 1 ) ² − 2 ( 3 x − 1 ) ( 6 x + 1 )
  = ( 3 x − 1 ) ² − 2 ( 3 x − 1 ) ( 6 x + 1 ) + ( 6 x + 1 ) ²
  = ( 3 x − 1 − 6 x − 1 ) ²
  = ( − 3 x − 2 ) ² 
  b, Thay x = 1 2 x=12 vào biểu thức A ,có :
  ( − 3. 1 2 − 2 ) ² = ( − 7 /2 ) ²= 49 /4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )