Toán Lớp 8: (x-1)^3 +3(x+1)^2=(x^2-2x+4)(x+2)

Question

Toán Lớp 8: (x-1)^3 +3(x+1)^2=(x^2-2x+4)(x+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 2 tuần 2022-06-07T01:33:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x3 – 3x+ 3x – 1 + 3(x2 + 2x+ 1) = x3 + 8
  x3 – 3x2 + 3x – 1 + 3x2 + 6x – x3 – 8 = 0
  9x – 9= 0
  9x = 9
  x = 1

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tìm x:
  (x-1)^3+3(x+1)^2 = (x^2-2x+4)(x+2)
  <=> x^3-3x^2+3x-1+3(x^2+2x+1) = (x+2)(x^2-2x+4)
  <=> x^3-3x^2+3x-1+3x^2+6x+3 = x^3+8
  <=> x^3+(-3x^2+3x^2)+(3x+6x)+(-1+3) = x^3+8
  <=> x^3+9x+2-x^3-8 = 0
  <=> (x^3-x^3)+9x+(2-8) = 0
  <=> 9x-6 = 0
  <=> 9x = 6
  <=> x = 2/3
  Vậy S= {2/3}
  Áp dụng: 
  +) (a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3
  +) (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2
  +) a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )