Toán Lớp 8: 1. x^2+x-6 2.-y^2+5x+6 3. 3x^3+12x^2+12x

Question

Toán Lớp 8: 1. x^2+x-6
2.-y^2+5x+6
3. 3x^3+12x^2+12x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 6 tháng 2022-06-07T06:11:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1) x^2 + x – 6
  = x^2 + 3x – 2x – 6
  = ( x^2 + 3x ) – ( 2x + 6 )
  = x ( x + 3 ) – 2 ( x + 3 )
  = ( x + 3 ) ( x – 2 )
  2) -y^2 + 5x + 6
  = – ( y^2 – 5x – 6 )  
  3) 3x^3 + 12x^2 + 12x
  = 3x ( x^2 + 4x + 4 )
  = 3x ( x + 2 )^2  
   
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) x^2 + x – 6
  = x^2 + 3x – 2x – 6
  = x(x+3) – 2(x+3)
  = (x-2)(x+3)
  2) -y^2+5x+6 = -(y^2 – 5x – 6)
  3) 3x^3 + 12x^2 + 12x
  = 3(x^3+4x^2 + 4x)
  = 3x(x^2 + 4x + 4)
  = 3x(x^2 + 2x + 2x + 4)
  = 3x[x(x+2)+2(x+2)]
  = 3x(x+2)(x+2)
  = 3x(x+2)^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )