Toán Lớp 8: x (x+1)(x+2)(x+3)+1 bằng bao nhiêu vậy

Question

Toán Lớp 8: x (x+1)(x+2)(x+3)+1 bằng bao nhiêu vậy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 6 tháng 2022-05-25T16:27:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.     x (x+1)(x+2)(x+3)+1
  = [x(x+3)][(x+1)(x+2)]+1
  = (x^2 +3x)(x^2 +2x+x+2)+1
  = (x^2 +3x)(x^2 +3x+2)+1
  = (x^2 +3x)^2 +2(x^2+3x)+1
  = (x^2 +3x+1)^2

 2. Giải đáp:
   x . (x+1) . (x+2) . (x+3) + 1
  x=-căn bậc hai(5)/2-3/2, x=căn bậc hai(5)/2-3/2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )