Toán Lớp 8: (x-1)^2 – (x-2)^2 Rút gọn biểu thức

Question

Toán Lớp 8: (x-1)^2 – (x-2)^2
Rút gọn biểu thức, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 ngày 2022-06-18T02:15:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    ( x – 1 )^2 – ( x – 2 )^2
  = ( x – 1 – x + 2 )( x – 1 + x – 2 )
  = 1.( 2x – 3 )
  = 2x – 3
   

 2. text{#Orca}
  (x – 1)^2 – (x – 2)^2 
  = (x – 1 – x + 2)(x – 1 + x – 2)
  = 2x – 3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )