Toán Lớp 8: (x-1).(x^2+x+1)-(x-3)^2-x.(x^2-x)=8 giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 8: (x-1).(x^2+x+1)-(x-3)^2-x.(x^2-x)=8 giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 30 phút 2022-06-24T06:31:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-1)(x^2+x+1)-(x-3)^2-x(x^2-x)=8
  <=> x^3-1-(x^2-6x+9)-x^3+x^2=8
  <=> x^3-1-x^2+6x-9-x^3+x^2=8
  <=> (x^3-x^3)+(x^2-x^2)+6x-(1+9)=8
  <=> 6x-10=8
  <=> 6x=18
  <=> x=3
  Vậy x=3 
  -> Áp dụng Hằng đẳng thức số 7: A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)
  -> Áp dụng Hằng đẳng thức số 2: (A-B)^2=A^2-2AB+B^2

 2. Giải đáp:
  x = 3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x – 1)(x^2 + x + 1) – (x – 3)^2 – x(x^2 – x) = 8
  (x^3 – 1) – (x^2 – 2.x.3 + 3^2) – x^3 + x^2 = 8
  x^3 – 1 – (x^2 – 6x + 9) – x^3 + x^2 = 8
  x^3 – 1 – x^2 + 6x – 9 – x^3 + x^2 = 8
  (x^3 – x^3) + (x^2 – x^2) + 6x – (1 + 9) = 8
  6x – 10 = 8
  6x = 18
  x = 18 : 6
  x = 3
  Vậy x = 3
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )