Toán Lớp 7: x/y=7/5 và x-y=24 Giúp em câu này ạ

Question

Toán Lớp 7: x/y=7/5 và x-y=24
Giúp em câu này ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-03-09T08:44:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: x/y = 7/5 => x/7 = y/5

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  x/7 = y/5 = (x-y)/(7-5) = 24/2 = 12

  Suy ra:

  **x/7 = 12 => x = 12.7 = 84

  **y/5 = 12 => y = 12.5 = 60

  Vậy (x;y) = (84;60)

   

 2. Ta có:

  x/y=7/5

  =>x/7=y/5

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

  x/7=y/5=(x-y)/(7-5)=24/2=12

  Do đó:

  x/7=12->x=12.7=84

  y/5=12->y=12.5=60

  Vậy x=84;y=60

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )