Toán Lớp 7: x/y=7/13 và x+y=40 Giúp mình với mình sẽ vote 5 sao nha

Question

Toán Lớp 7: x/y=7/13 và x+y=40
Giúp mình với mình sẽ vote 5 sao nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 38 phút 2022-05-01T06:55:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có : x/y = 7/13
  => x/7 = y/13
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau . Ta có :
  x/7 = y/13 = $\dfrac{x + y}{7 + 13}$ = 40/20 = 2 ( Vì x + y = 40 )
  Ta có :
  $\begin{cases} \dfrac{x}{7} = 2\\\dfrac{y}{13} = 2 \end{cases}$
  => $\begin{cases} x = 2 . 7\\y = 2 . 13 \end{cases}$
  => $\begin{cases} x = 14 \\ y = 26 \end{cases}$
  Vậy : x = 14 ; y = 26

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   x/y=7/13
  =>x/7=y/13
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
    x/7=y/13=(x+y)/(7+13)=40/20=2
  =>$\left\{\begin{matrix}x=2.7=14\\y=2.13=26\end{matrix}\right.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )