Toán Lớp 7: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tổng 2 bình phương. `a, x^2-2xy+2y^2+2y+1` `b, z^2-6z+13+t^2+4t` `c, 4x^2+2z^2-4xz-2z+1`

Question

Toán Lớp 7: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tổng 2 bình phương.
`a, x^2-2xy+2y^2+2y+1`
`b, z^2-6z+13+t^2+4t`
`c, 4x^2+2z^2-4xz-2z+1`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 tháng 2022-12-22T05:24:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x^2-2xy+2y^2+2y+1
  =(x^2-2xy+y^2)+(y^2+2y+1)
  =(x^2-2.x.y+y^2)+(y^2+2.y.1+1^2)
  =(x-y)^2+(y+1)^2
  b)
  z^2-6z+13+t^2+4t
  =(z^2-6z+9)+(t^2+4t+4)
  =(z^2-2.z.3+3^2)+(t^2+2.t.2+2^2)
  =(z-3)^2+(t+2)^2
  c)
  4x^2+2z^2-4xz-2z+1
  =(4x^2-4xz+z^2)+(z^2-2z+1)
  =[(2x)^2-2.2x.z+z^2]+(z^2-2.z.1+1^2)
  =(2x-z)^2+(z-1)^2
   

 2. a, $x^2-2xy+2y^2+2y+1$
  $=x^2-2xy+y^2+(y^2+2y+1)$
  $=(x-y)^2+(y+1)^2$
  b, $z^2-6z+13+t^2+4t$
  $=z^2-2.z.3+9+t^2+2.2.t+4$
  $=(z-3)^2+(t+2)^2$
  c, $4x^2+2z^2-4xz-2z+1$
  $=(2x)^2-2.2x.z+z^2+z^2-2z+1$
  $=(2x-z)^2+(z-1)^2$
  ————————————–
  $2$ hđt áp dụng:
  $A^2+2AB+B^2=(A+B)^2$
  $A^2-2AB+B^2=(A-B)^2$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )