Toán Lớp 7: Viết các cách chứng minh hai đường thẳng song song

Question

Toán Lớp 7: Viết các cách chứng minh hai đường thẳng song song, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tuần 2022-06-15T01:19:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời văn:
  Nếu có 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng phân biệt trong các góc tạo thành có 1 cặp góc só le trong,đồng vị bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song song và trong các góc tạo thành có cặp góc trong cùng phía kề bù thì 2 đường thẳng đó cũng song song.
  Các í:
  -Trong các góc tạo thành có cặp góc so le trong bằng nhau thì song song.
  -Trong các góc tạo thành có cặp góc đồng vị trong bằng nhau thì song song.
  -Cặp góc trong cùng phía kề bù thì song song

 2. Nếu một đường thằng cắt hai đường thẳng mà:
  1/ Có một cặp góc ở vị trí so le trong bằng hay
  2/ Có một cặp góc đồng vị bằng nhau
  3/ Có một cặp góc trong cùng phía bù nhau.
  ————————-
  Dùng tiên đề Ơ – clit: Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ dựng được 1 đường thẳng song song với đường thẳng còn lại
  ————————-
  Từ vuông góc đến song song.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )