Toán Lớp 7: Ve 1 he chuc 0xy va Danh dau cac Diem a(2;1) b(-2;3);c(0;1);d(-2;0)e(4;-3) f(1phan2 ;2)

Question

Toán Lớp 7: Ve 1 he chuc 0xy va Danh dau cac Diem a(2;1) b(-2;3);c(0;1);d(-2;0)e(4;-3) f(1phan2 ;2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 2 tháng 2022-03-09T05:40:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Bạn xem dưới hình ↓↓↓

     

    toan-lop-7-ve-1-he-chuc-0y-va-danh-dau-cac-diem-a-2-1-b-2-3-c-0-1-d-2-0-e-4-3-f-1phan2-2

  2. Như hình.

     

    toan-lop-7-ve-1-he-chuc-0y-va-danh-dau-cac-diem-a-2-1-b-2-3-c-0-1-d-2-0-e-4-3-f-1phan2-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )