Toán Lớp 7: Từ số 1 đến số 9 ta lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau? Giúp mình với ạ :33

Question

Toán Lớp 7: Từ số 1 đến số 9 ta lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
Giúp mình với ạ :33, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tuần 2022-04-13T13:52:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi số có 4 chữ số đó là abcd
  a có 9 cách chọn 
  b có 8 cách chọn (trừ số đã chọn ở hàng a)
  c có 7 cách chọn (trừ số đã chọn ở hàng a và b)
  d có 6 cách chọn (trừ số đã chọn ở hàng a và b và c)
  ⇔ Có: 9 . 8 . 7 . 6 = 3021 số có 4 chữ số được lập bởi các số từ 1-9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )