Toán Lớp 7: Từ điểm nằm ngoài đường thẳng a ta có thể: A.Vẽ được duy nhất 1 đường thẳng song song và duy nhất 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳ

Question

Toán Lớp 7: Từ điểm nằm ngoài đường thẳng a ta có thể:
A.Vẽ được duy nhất 1 đường thẳng song song và duy nhất 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳng a
B.Vẽ được 1 đường thẳng cắt a
C.Vẽ được một đường thẳng song song với a
D.Vẽ được một đường thằng vuông góc với a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 tháng 2022-06-11T13:21:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Từ điểm nằm ngoài đường thẳng a ta có thể:
  A.Vẽ được duy nhất 1 đường thẳng song song và duy nhất 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳng a
  B.Vẽ được 1 đường thẳng cắt a
  C.Vẽ được một đường thẳng song song với a
  D.Vẽ được một đường thằng vuông góc với a
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   theo tiên đề ơ – clit thì
  Từ điểm nằm ngoài đường thẳng a ta có thể: vẽ được duy nhất 1 đường thẳng song song và duy nhất 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳng a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )