Toán Lớp 7: trong phong trào thi đua giàng nhiều bông hoa điểm tốt kính dâng lên các thầy giáo, cô giáo nhân ngày 20-11, ba lớp 7A, 7B, 7C đã giàng

Question

Toán Lớp 7: trong phong trào thi đua giàng nhiều bông hoa điểm tốt kính dâng lên các thầy giáo, cô giáo nhân ngày 20-11, ba lớp 7A, 7B, 7C đã giàng được 735 bông hoa. Số hoa mỗi lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự đó tỉ lệ với các số 4; 5; 6. Tính số bông hoa mỗi lớp giàng được, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tháng 2022-03-19T02:16:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi bông hoa điểm tốt lần lượt là a,b,c tỉ lệ với 4,5,6
  Theo đề bài, ta có:
  $\frac{a}{4}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{6}$ và a+b+c = 735 (bông hoa)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có:
  $\frac{a}{4}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{6}$ = $\frac{a+b+c}{4+5+6}$ = $\frac{735}{15}$ = 49
  $\frac{a}{4}$ = 49 => a =  $49.4$  = $196$
  $\frac{b}{5}$ = 49 => b =  $49.5$ = $245$
  $\frac{c}{6}$ = 49 => c = 49.6 = 294
  Vậy số bông hoa của các lớp 7A,7B,7C lần lượt là 196 , 245 , 294
  #nocopy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )