Toán Lớp 7: Trong đợt ủng hộ cho các bạn miền núi, ba lớp 6A,6B,6C đã quyên góp được tổng cộng 192 quyển sách . Số sách 6A quyên góp chiếm 5/12 tổn

Question

Toán Lớp 7: Trong đợt ủng hộ cho các bạn miền núi, ba lớp 6A,6B,6C đã quyên góp được tổng cộng 192 quyển sách . Số sách 6A quyên góp chiếm 5/12 tổng số. Số sách 6B quyên góp bằng số sách 4/7 còn lại. Tính số sách của lớp 6C đã quyên góp., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-05-25T23:07:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Số sách lớp 6A quyên góp được là:}$
  $\text{192×$\frac{5}{12}$=80 (quyển sách) }$
  $\text{Số sách còn lại là:}$
  $\text{192-80=112 (quyển sách)}$
  $\text{Số sách lớp 6B quyên góp được là:}$
  $\text{112×$\frac{4}{7}$=64 (quyển sách) }$
  $\text{Số sách lớp 6C quyên góp được là:}$
  $\text{192-80-64=48 (quyển sách)}$
  $\text{Vậy lớp 6C quyên góp được 48 quyển sách}$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số sách lớp 6A quyên góp đc là:
              $192$ .$\dfrac{5}{12}$ = $80$ ( quyển)
  Số sách 2 lớp 6B và 6C quyên góp đc là:
                $192- 80 = 112$ ( quyển)
  Số sách lớp 6B quyên góp đc là:
                $112$ . $\dfrac{4}{7}$ = $64$ ( quyển)
  Số sách lớp 6C quyên góp đc là:
                  $192 -64 -80 = 48$ ( quyển)
                                  Đ/s: $48$ quyển sách
  Hay thì cho mk xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )