Toán Lớp 7: Trong đợt thi trồng cây lớp 4a và 4b trồng được 480 cây lớp 4b và 4c trồng được 532 cây lướp 4c và lớp 4a trồng được 436 cây . hỏi mỗi

Question

Toán Lớp 7: Trong đợt thi trồng cây lớp 4a và 4b trồng được 480 cây lớp 4b và 4c trồng được 532 cây lướp 4c và lớp 4a trồng được 436 cây . hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tháng 2022-12-21T04:16:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số cây ba lớp trồng là:
  (480 + 532 + 436) : 2 = 724 (cây)
  Lớp 4A trồng được số cây là:
  724 – 532 = 192 (cây)
  Lớp 4B trồng được số cây là:
  480 – 192 = 288 (cây)
  Lớp 4C trồng được số cây là:
  532 – 288 = 244 (cây)
  Đáp số: …
  ______________________________
  Học tốt!
  #teamdeplao3
   

 2. Ba lớp trồng được số cây là :
  ( 480 + 532 + 436 ) : 2 = 724 ( cây )
  Lớp 4A trồng được số cây là:
   724 – 532 = 192 ( cây )
  Lớp 4B trồng được số cây là :
  480 – 192 = 288( cây )
  Lớp 4C trồng được số cây là: 
  532 – 288 = 244 ( cây )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )