Toán Lớp 7: trong cac so duoi đây so nào ko phải là so thập phân vô hạn tuần hoàn a: 3/6 b:3/15 c:1/7 d:1/4

Question

Toán Lớp 7: trong cac so duoi đây so nào ko phải là so thập phân vô hạn tuần hoàn
a: 3/6 b:3/15 c:1/7 d:1/4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tháng 2022-03-12T03:53:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  a) 3/6=0,5
  b) 3/15=0,2
  c) 1/7=0,142857142…=0,(142857)
  d) 1/4=0,25
  *Nhận xét: 
  +Câu a, b, d ⇒Số thập phân hữu hạn
  +Câu c⇒Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  ⇒Chọn C. 1/7

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số viết được dưới dạng thập phân hữu hạn là số có các ước nguyên tố là 2; 5 mà 1/4 = 1/(2^2)
  => 1/4 là số thập phân hữu hạn.
  => D. 1/4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )