Toán Lớp 7: Trong ba ngày, 12 công nhân dệt được 1200 cái áo. Hỏi trong 2 ngày, để dệt được 1800 cái áo thì cần bao nhiêu công nhân?

Question

Toán Lớp 7: Trong ba ngày, 12 công nhân dệt được 1200 cái áo. Hỏi trong 2 ngày, để dệt được 1800
cái áo thì cần bao nhiêu công nhân?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 37 phút 2022-06-16T02:09:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tóm tắt:
  3 ngày: 1200 cái áo: 12 công nhân
  2 ngày: 1800 cái áo: ? công nhân
  Ta chia ra 2 bài toán.
  Bài toán 1:
  3 ngày : 1200 cái áo: 12 công nhân
  3 ngày : 1800 cái áo: ? công nhân
  => tỉ lệ thuận; chung thời gian 3 ngày
  vậy trong 3 ngày để dệt 1800 cái áo thì cần số công nhân là:
     1800 : 1200 . 12 = 18 (công nhân)
  Bài toán 2:
     3 ngày: 1800 cái áo: 18 công nhân
     2 ngày : 1800 cái áo: ? công nhân
  => tỉ lệ nghịch; có chung 1800 cái áo
  => trong 2 ngày; để dệt được 1800 cái áo thì cần số công nhân là:
           3 . 18 : 2 = 27 ( công nhân)
  Đáp số : 27 công nhân

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )