Toán Lớp 7: Trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy vẽ đồ thị các hàn số y=-3x và y=1/2x

Question

Toán Lớp 7: Trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy vẽ đồ thị các hàn số y=-3x và y=1/2x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 6 tháng 2022-06-20T23:37:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  @ y = -3x

  Giả sử x = 1 -> y = (-3).1 = -3

  -> Ta có đồ thị hàm số ( hình 1 )

  @ y = 1/2 x

  Giả sử x = 2 -> y = 1/2 . 2 = 1

  -> Ta có đồ thị hàm số ( hình 2 )

   

  toan-lop-7-tren-cung-mot-he-truc-toa-do-oy-ve-do-thi-cac-han-so-y-3-va-y-1-2

 2. Giải đáp:

  *Vẽ đồ thị hàm số y=-3x:

  Cho $x=1 \to y=-3.1=-3$

  $\to$ Điểm $A(1;-3)$

  $\to$ Đường thẳng $OA$ là đồ thị hàm số $y=-3x$

  *Vẽ đồ thị hàm số y=1/2x:

  Cho $x=2 \to y=\dfrac12.2 = 1$

  $\to$ Điểm $B\left(2;1\right)$

  $\to$ Đường thẳng $OB$ là đồ thị hàm số $y=\dfrac12x$

  toan-lop-7-tren-cung-mot-he-truc-toa-do-oy-ve-do-thi-cac-han-so-y-3-va-y-1-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )